• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ 
  • کد خبر : ۱۵۹۱۴
پمفلت خودغربالگری مراجعه‌كنندگان به مركز دندانپزشكی در شرایط اپیدمی كرونا

برای دریافت پمفلت زیر کلیک نمایید:

                  خودغربالگری مراجعه‌کنندگان به مرکز دندانپزشکی در شرایط اپیدمی کروناویروس جدید

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0