• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ 
  • کد خبر : ۱۵۹۱۵
پمفلت غربالگری مراجعه‌كنندگان و تریاژ تشخیصی كوید19 توسط پرسنل مراكز دندانپزشكی در شرایط كرونا

برای دریافت پمفلت زیر کلیک نمایید:

           غربالگری مراجعه‌کنندگان و تریاژ تشخیصی COVID-19 توسط پرسنل آموزشی، بهداشتی و درمانی مراکز دندانپزشکی در شرایط اپیدمی کروناویروس جدید

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0