• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ 
  • کد خبر : ۱۳۶۳۶
برقراری ارتباط بین سامانه پژوهان و سامانه ملی اخلاق
*** بسیار مهم ***

قابل توجه  اعضاء محترم هیأت علمی، دانشجویان و پژوهشگران گرامی

با توجه به برقراری ارتباط بین سامانه پژوهان و سامانه ملی اخلاق در استخراج اطلاعات مورد نیاز جهت صدورگواهی اخلاق و عدم دخالت کارشناس اخلاق معاونت پژوهشی در استخراج اطلاعات از فایل های ارسالی، لازم است تمامی اطلاعات مورد نیاز در سامانه پژوهان به درستی تکمیل شود.

*** مسئولیت درج اطلاعات اشتباه در سامانه پژوهان و صدور گواهی اشتباه با مجری طرح می باشد.***

  اطلاعات مورد نیاز نیاز جهت درج در سامانه پژوهان

امتیاز :  ۴.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0