• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ 
برگزاری آیین دانش‌آموختگی دانشجویان دانشكده دندانپزشكی قزوین ، ورودی 95

آیین دانش‌آموختگی دانشجویان رشته دندانپزشکی ورودی 95، در تاریخ هفدهم خرداد 1401 با حضور رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ریاست دانشکده و سایر مدیران و مسئولان مرتبط، در محل دانشکده دندانپزشکی قزوین برگزار گردید. 

امتیاز :  ۴.۶۰ |  مجموع :  ۵

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0