دندانپزشکی ترمیمی چیست؟

ترمیمی رشته ای در دندانپزشکی است که هدف آن پیشگیری از آسیب دندانی و باز سازی دندانهای آسیب دیده از نظر فانکشن ، سلامتی و زیبایی میباشد.
بخش ترمیمی شامل بخش عمومی و تخصصی می باشد.مسئولیت اصلی در آموزش دانشجویان قبل از دکتری و پس از دکتری در امر دندانپزشکی ترمیمی، بازسازی دندانهای صدمه دیده به فانشکن، سلامت ، زیبایی و راحتی از دست رفته نرمال می باشد.
آموزش در بخش عمومی دندانپزشکی ترمیمی جهت توانمند سازی دانشجویان درمدیریت بیماران، تشخیص و درمان بیمارانی که نیاز به تشخیص و درمان جامع از دیدگاه ترمیمی دارند میباشد.درمانهای ترمیمی در بخش عمومی شامل ترمیم های ساده تا پیچیده آمالگام، ترمیم های ساده تا ترمیم های وسیع کامپوزیت های دندانهای قدامی و خلفی است.
در قسمت بالینی بخش تخصصی علاوه بر انواع ترمیم های پیشرفته مستقیم آمالگام و مواد همرنگ آموزش شامل ترمیم های غیر مستقیم از جمله روکش ها مانند روکش های تمام سرامیکی و بریج های دندانی ثابت می باشند همچنین پروتز های CAD- CAM ، انلی های فلزی و سرامیکی، ترمیم های سرامیکی یا سرامیکی- فلزی متکی بر ایمپلنت نیز در بخش تخصصی آموزش داده میشود. درمان بیماران دچار سایش های دندانی ساده تا پیشرفته و ترمیم های زیبایی همچون انواع ونیر های سرامیکی نیز در بخش تخصصی مورد توجه،آموزش و درمان می باشد.


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0