1. حداقل امتیاز ارزیابی عملکرد و دوره آموزشی طی شده برای ارتقاء به رتبه بالاتر چگونه محاسبه می‌شود؟  

  پاسخ: باتوجه به سوابق کاری و نیز کسب نموره 98 برای میانگین ارزیابی عملکرد حداقل 3سال 

   

  2. چه عوامل در ارزیابی کارمندان برای ارتقاء رتبه شغلی سنجیده می‌شود؟

  پاسخ:

  عوامل مؤثر در ارزیابی کارمندان برای ارتقاء رتبه شغلی امتیاز
  میزان ابتکار و خلاقیت 0 تا 20
  میزان افزایش مهارت‌ها و توانمندی‌ها 0 تا 40
  انجام خدمات برجسته در راستای شغل مورد تصدی
  آموزش و کسب موفقیت‌های ویژه 0 تا 20
  میزان جلب رضایت ارباب رجوع و همکاران 0 تا 20

    

  3. مدت تجربه قابل قبول برای متصدیان مشاغل تا سطح کاردانی، کارشناسی و بالاتر چقدر می‌باشد؟  

  پاسخ:

  سطح مشاغل / مدت تجربه سنوات و تجربه لازم برای ارتقاء به رتبه ....
  مقدماتی پایه ارشد خبره عالی

  مشاغل تا سطح کاردانی

  ( دارندگان مدارک تحصیلی فوق‌دیپلم و پایین‌تر) 

  0 8سال 20سال - -

  مشاعل سطح کارشناسی و بالاتر

  (دارندگان مدارک تحصیلی لیسانس و بالاتر)

  0 6 12 18 24

   
   


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0