بخش پاتولوژی(آسیب شناسی) دهان، فک و صورت:


   علمی است که علت، ویژگی‌ها، نحوه عملکرد و تأثیر بیماری‌های مرعلمی است که علت، ویژگی‌ها، نحوه عملکرد و تأثیر بیماری‌های مرتبط با ناحیه فک و دهان و صورت را کشف و بررسی می‌نماید. کار در این رشته شامل تحقیق وتشخیص بیماری‌ها با استفاده از معاینات کلینیکی، رادیوگرافی، میکروسکوپی، بیوشیمیایی و … می‌باشد.
  نمونه‌ای از نسج بیمار در کنار نمونه نسج سالم مجاور آن در اختیار پاتولوژیست قرار گرفته و وی با تکنیک‌های خاص رنگ آمیزی و جداسازی و يا ديگر تكنولوژي‌هاي نوين اقدام به تعیین نوع عارضه نموده و طي يك گزارش مبسوط علمي نتيجه را به پزشک معالج جهت انجام صحیح درمان اطلاع مي‌دهد.

   

   
   

   

        مشخصات کارکنان این بخش:

   
   

                                        مسئول بخش: .......... 

                                  منشی بخش: .......... 


                                   تلفن تماس:  33353061-3  ،  داخلی 242

   

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0