1. برای بدست‌آوردن اطلاعات درمورد خدمات دندانپزشکی به چه منابعی می‌توان مراجعه کرد؟ 

   پاسخ: شما می‌توانید از روش‌های زیر پاسخ‌های خود را دریافت نمایید:

   الف) اولین منوی سمت راست همین صفحه => پرسش‌های متداول بیماران را کلیک نموده و پاسخ سوالات خود را مشاهده نمایید.

   ب) درصورتی که از این قسمت جوابی نیافتید از‌طریق منشی و مسئول بخش و دندانپزشکان دانشکده به پاسخ خود برسید.

      
   2. نوبت دهی به چه‌صورت است؟

   پاسخ:  نوبت دهی کلینیک ویژه دندانپزشکی به‌صورت حضوری و روزانه صورت می‌گیرد.

       
   3. آیا در کلینیک هم مانند صبح دانشجویان کار بیمار را انجام می‌دهند؟

   پاسخ:  خیر، تمامی خدمات درمانی توسط اساتید متخصص دندانپزشکی صورت می‌گیرد.

       
   4. کلینیک ویژه با چه بیمه‌هایی قرارداد دارد؟    

   پاسخ: کلینیک تحت پوشش هیچ بیمهای قرارداد ندارد و درصورت نیاز جهت ارائه به بیمه‌های تکمیلی نامه داده می‌شود.    


   5. هزینه‌های کلینیک به چه‌صورت است؟    

   پاسخ: هزینه‌های درمانی در کلینیک بین 20 تا 50 درصد پایین‌تر از هزینه‌های دندانپزشکان متخصص در سطح شهر بوده و تمام درمان‌ها توسط دندانپزشک متخصص صورت می‌گیرد.    

    


   6.0.20.0
   گروه دورانV6.0.20.0