بخش رادیولوژی(تصویربرداری) دهان، دندان، فک و صورت:


   تخصصی از دندانپزشکی است که با تهیه و تفسیر تصاویر و اطلاعات بااستفاده از اشعه‌های تابان به تشخیص و کنترل بیماری‌ها و ناهنجاری‌های فک و دهان و صورت می‌پردازد.

  دیدن پوسیدگی، عفونت انتهای ریشه، ریشه‌های باقیمانده در زیر نسج، دندان‌های نهفته یا اضافی، کیست‌ها و علایم ناشی از وجود بافت‌های توموری از کمک‌های علم رادیولوژی است.

  رادیوگرافی‌های تک دندانی، فکی - صورتی و سیتی‌اسکن از ناحیه صورت امروزه جزو درخواست‌های معمول دندانپزشکان است.

   

   
   

   

        مشخصات کارکنان این بخش:

   
   

                                       مسئول بخش: ........

                                 منشی بخش: ........  


                                 تلفن تماس:  33353061-3  ،  داخلی 242

   

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0