بخش پذیرش و میز خدمت حضوری:


  اولین بخشی که بیمار پس از ورود به مرکز مراجعه می‌کند بخش پذیرش بوده و وظایف این بخش: تشکیل پرونده الکترونیکی و ارسال به بخش تشخیص بیماری‌های دهان و دندان، راهنمایی مراجعه  کنندگان به بخش مربوطه و ارائه اطلاعات مورد نیاز آنان می‌باشد.

   

   
   

   

       مشخصات کارکنان این بخش:

   
   

                                      منشی بخش  :سکینه کاظمی


                                  تلفن تماس:  33353061-3  ،  داخلی 242

   

   

   


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0