معرفی رئیس دانشکده دندانپزشکی

  سرکار خانم دکتر مرجان بلبلیان

  رئیس دانشکده دندانپزشکی استان قزوین
   
   
   
   
   مدرک تحصیلی:  متخصص اندودانتیکس
   
   مرتبه علمی:  استادیار
   
   
   
   
    تلفن تماس: خط مستقیم: 33353008-33353064 ، داخلی: 201
   نمابر :02833353066
   رایانامه:  mbolbolian@qums.ac.ir
   
   
  آدرس: قزوین، بلوار شهید باهنر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده دندانپزشکی
   
   
  زمان ملافات عمومی: 
      *هر هفته روزهای سه شنبه، از ساعت 10صبح لغایت 12ظهر*
   

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0