معرفی معاون اداری - مالی دانشکده دندانپزشکی

  جناب آقای مجتبی گلناری‌

  معاون اداری - مالی دانشکده دندانپزشکی استان قزوین
   
   
    مدرک تحصیلی:  کارشناس ارشد مدیریت دولتی
   
    شرح وظایف 
   
   
    تلفن تماس:
                       خط مستقیم: 33353008-33353064 ، داخلی: 201
   
    نمابر: 02833368995
   
    رایانامه:  -
   
  آدرس: قزوین، بلوار شهید باهنر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده دندانپزشکی
   
    
   
   

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0