بخش دندانپزشکی کودکان:


  محدوده این تخصص دندانپزشکی را سن فرد تعیین می‌کند، پیشگیری و درمان بیماری‌های دهان و دندان از دوران نوزادی و کودکی تا 12سالگی به عهده متخصص این رشته است.
  از آنجا که کودکان به‌خاطر شرایط خاص جسمی و روحی روانی از حساسیت‌های ویژه‌ای برخوردار هستند بنابراین درمان دندان آنها نیازمند رعایت ظرافت‌های خاصی می‌باشند.
  دندان‌های کودکان در دوره شیری از اهمیت بالایی برخوردار بوده و در واقع کلید و راهنمای رویش صحیح دندان‌های دائمی آنهاست. زود ازدست دادن این دندان‌ها و یا دیر افتادن دندان‌های شیری هر دو می‌تواند مشکلات پیچیده‌ای را به کودک تحمیل نماید. دانش پیشگیری از بروز بیماری‌ها و هنر ایجاد فرهنگ رعایت بهداشت دندان‌ها ازجمله مواردی است که دندانپزشکی اطفال را در نوع خود متمایز می‌نماید.

   

   
   

   

        مشخصات کارکنان این بخش:

   
   

                                    مسئول بخش: ..............


                                تلفن تماس: 33353061-3  ،  داخلی 222

   

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0