بخش پریودانتیکس(درمان بیماری‌های لثه و بافت‌های نگه‌دارنده دندان) :


   متخصصین این بخش به پیشگیری و درمان بیماری‌های بافت‌های حمایت کننده مجاور دندان‌ها و حفظ سلامت، عملکرد و زیبایی این ساختارها (لثه، استخوان فک و …) می‌پردازند.

  هر چه لثه فردی زودتر تحلیل رود، عمر سلامت دندان‌های او کمتر شده و احتمال بی‌دندانی او چند برابر می‌گردد.

  مراقبت‌های لازم بعد از جراحی لثه و کشیدن دندان، پریودونتیت(پیوره)، لثه سالم، ژنژیویت(آماس لثه) و جرم‌گیری و همچنین بیماری‌های لثه در این تخصص دنبال می‌شود.

   

   
   

   

        مشخصات کارکنان این بخش:

   
   

                                       مسئول بخش: ........

                                    منشی بخش: ........


                                 تلفن تماس:  33353061-3  ،  داخلی 242

   

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0