بخش جراحی دهان، فک و صورت:


   جراحی دهان، فک و صورت به‌واقع نزدیک‌ترین رشته به پزشکی در بین علوم دندانپزشكی است. حذف کانون‌های عفونی فعال و مزمن، خارج کردن دندان‌های نهفته و یا اضافی، کمک به رویش دندان‌ها از طریق حذف موانع بافتی و اصلاح روابط استخوانی فک بالا و پایین در کنار جراحی بافت‌های سرطانی از جمله موارد قابل انجام توسط جراحان فک و صورت است.

   

   
   

   

        مشخصات کارکنان این بخش:

   
   

                                       مسئول بخش: .............

                                  منشی بخش: .............

                                 تلفن تماس:  33353061-3  ،  داخلی 242

   

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0