بخش ارتودنسی(ارتودانتیکس) :


  ارتودنسی دانش شناخت روابط دندان‌ها، استخوان فک‌ها و تأثیر رشد در ناحیه صورت است. ارتودنتیست وظیفه دارد رویش دندان‌ها را بررسی نموده و چینش آنها را تحت نظر داشته باشد، رشد فکین و ارتباط آنها با هم و نسبت به جمجمه بیمار را نظارت نموده و موقعیت نهایی آنها را مطالعه نماید و در نهایت نیز با اصلاح بی‌نظمی‌ها و کج و معوجی‌ها در قوس دندانی روابط صحیح بین دندان‌ها را ایجاد نماید. 

   

   
   

   

        مشخصات کارکنان این بخش:

   
   

                                       مسئول بخش: ...... 

                                     منشی بخش: ...... 


                                 تلفن تماس:  33353061-3  ،  داخلی 242

   

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0