اساتید و اعضای محترم هیأت علمی جهت درخواست پست الکترونیک می‌توانید با کلیک بر عنوان زیر، فرم مربوطه را تکمیل نموده و ثبت درخواست را کلیک نمایید.

 فرم درخواست پست الکترونیک هیأت علمی 

 

درضمن اعضای محترم هیأت علمی برای پیگیری ایجاد پست الکترونیک خود، می‌توانند گزینه زیر را کلیک نموده و کد رهگیری را در باکس مربوطه ثبت نمایند و با جستجوی آن نتیجه را مشاهده فرمایند.

 پیگیری درخواست پست الکترونیک هیأت علمی


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0