انتشار آمار و گزارش‌های دانشکده دندانپزشکی قزوین 

  ffffff ffffffffffffffffffffffffffff
         

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                 

   


  کد خبر : ۱۴۷۴۵  |  تاريخ وقوع :
   ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ 
  ۲۰:۳۰
  کد خبر : ۱۳۹۶۸  |  تاريخ وقوع :
   ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ 
  ۲۰:۳۰

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0