قابل توجه مراجعین محترم به دانشکده دندانپزشکی قزوین  

  این دانشکده در دو شیفت صبح و عصر به هم استانی های محترم خدمات دندانپزشکی ارائه می دهد.

  شیفت صبح یا دولتی همه روزه ، صبح ها  از شنبه تا چهارشنبه و از ساعت 7:30 لغایت 12 ، فعال می باشد، در این ساعات تمام خدمات توسط دانشجویان تخصصی و عمومی زیر نظر دندانپزشک متخصص در هر بخش صورت می گیرد.
  دانشکده طرف قرار داد با بیمه های تأمین اجتماعی، بیماریهای خاص تأمین اجتماعی، بیمه های سلامت ایرانیان، سلامت سایر اقشار و سلامت کارکنان دولت می باشد.

  همچنین شیفت عصر که همان کلینیک ویژه دندانپزشکی بوده ، همه روزه ، از شنبه تا چهارشنبه و از ساعت 15 لغایت 18، پاسخگوی مراجعین محترم می باشد، در این شیفت تمامی امور مربوطه توسط دندانپزشک متخصص صورت می گیرد.
  هزینه های کلینیک آزاد بوده و در صورت نیاز ، نامه مربوط به خدمت انجام شده جهت بیمه تکمیلی به مراجعه کنندگان ارائه می گردد.  

   


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0