فرآیندهای خدمات قابل ارائه در واحدهای دانشکده دندانپزشکی  
     

   فرآیندهای واحد آموزش دانشکده  

  فرآیندهای اداری - مالی
     فرآیند انتخاب واحد اینترنتی  فرآیند امور مربوط به مرخصی سالانه
     فرآیند حذف واحد اینترنتی    فرآیند ارزشیابی کارکنان
     فرآیند حدف اضظراری اینترنتی   فرآیند ارتقاء رتبه کارکنان 
     فرآیند اعتراض به نمره دروس عملی  فرآیند پرداخت حقوق کارکنان
     فرآیند اضافه واحد اینترنتی  فرآیند درخواست گواهی اشتغال به‌کار
     فرآیند میهمانی در دیگر دانشگاه‌ها فرآیندهای تجهیزات پزشکی 
  فرآیندهای واحد پژوهش دانشکده   فرآیند خرید از شبکه قانونی
   فرآیند مراحل ثبت و تصویب پروپوزال  فرآیند خرید تجهیزات دانشکده دندانپزشکی
   فرآیند طرح‌های پژوهشی دندانپزشکی  فرآیند کالیبراسیون تجهیزات دانشکده
   فرآیند ارائه مقالات در سمینارها و کنفرانس‌ها  فرآیند اسقاط تجهیزات پزشکی دانشکده   
   فرآیندهای  دفتر توسعه آموزش ( EDO )  فرآیندهای بخش‌های درمانی
    فرآیند ارزشیابی اساتید دانشکده دندانپزشکی  فرآیند پذیرش بیمار در بخش‌های عمومی و تخصصی
    فرآیند آماده‌سازی سؤالات برای برگزاری آزمون‌ها  فرآیند پذیرش بیمار در بخش پاتولوژی 
   فرآيند بررسی فعاليت‌های دانش‌پژوهی هیأت علمی  فرآیند خرید مواد مصرفی بخش‌های درمانی 
  فرآیندهای واحد کتابخانه دندانپزشکی   فرآیند کاری بخش رادیولوژی
   فرآیند عضویت در کتابخانه  فرآیند آماده‌سازی نمونه در بخش پاتولوژی
   فرآیند سفارش و خرید کتاب   فرآیند عودت هزینه به بیماران
   فرآیند آماده‌سازی کتاب‌های جدید جهت استفاده  فرآیند رسیدگی به شکایات بیماران    

   

   
   

   


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0