ویزیت دندانپزشکان سال 1398 :

  هزینه طرح درمان:  78000ریال

  ویزیت دندانپزشک عمومی: 127000ریال

  ویزیت دندانپزشک متخصص: 159000ریال

  بیمارانی که شامل بیمه تأمین اجتماعی و یا بیمه‌های سلامت هستند، 30درصد مبلغ فوق را پرداخت می‌نمایند ولی بیمه تأمین اجتماعی بیماری‌های خاص هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند.

   

   

   ویزیت دندانپزشکان سال 1397:

  هزینه طرح درمان:  78000ریال

  ویزیت دندانپزشک عمومی: 111000ریال

  ویزیت دندانپزشک متخصص: 139000ریال
   


  6.0.15.0
  گروه دورانV6.0.15.0