آموزش ساخت VPN


   


    امکان دسترسی اساتید و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و تکمیلی به برخی از سایت‌های علمی و پژوهشی از طریق اینترنت دانشگاه (قابل استفاده در داخل و خارج دانشگاه) 
   

       

                                                    


  لینک نحوه ساخت اتصال VPN 
   

   
      

   

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0