نام اعضا تخصص رتبه علمی ایمیل رزومه لینک علم سنجی
  مریم تفنگچی‌ها رادیولوژی دهان، فک و صورت استاد mtofangchiha@qums.ac.ir دریافت لینک
  منصور خراسانی جراحی دهان، فک و صورت دانشیار Vkhorasani1342@yahoo.com دریافت لینک
  آسیه مظفری پریودانتیکس استادیار asiehmozaffari@yahoo.com دریافت لینک
  مامک عادل اندودانتیکس استادیار madel@qums.ac.ir دریافت لینک
  فرنوش فلاح زاده دندانپزشکی ترمیمی دانشیار fhfallahzadeh@qums.ac.ir دریافت لینک
  شیما آاعلایی پروتزهای دندانی دانشیار shaaalayee@qums.ac.ir دریافت لینک
  مهسا اصفهانی بیماری های دهان و تشخیص دانشیار mesfehani@qums.ac.ir دریافت لینک
  فائزه آزموده آسیب شناسی دهان استادیار  fazemodeh@qums.ac.ir دریافت لینک
  مهرک امجدی پروتزهای دندانی استادیار m.amjadi@qums.ac.ir دریافت لینک
  پژمان جانباز آسیابر جراحی دهان، فک و صورت استادیار p.janbaz@qums.ac.ir دریافت لینک
  مرجان بلبلیان اندودانتیکس استادیار mbolbolian@qums.ac.ir دریافت لینک
  سارا ملکی کامبخش دندانپزشکی ترمیمی استادیار smaleki@qums.ac.ir دریافت لینک
  علی طیبی ارتودانتیکس استادیار atayebi@qums.ac.ir دریافت لینک
  سولماز حیدری مواد دندانی استادیار heidari.soolmaz@gmail.com دریافت لینک

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0